ایمان امامی آل آقا

ایمان امامی آل آقا

کارشناسی مدیریت

۱ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مسئول اجراء پروژه D9
عمران هامین آب
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری مقدماتی
۱۳۸۲
حسابداری مقدماتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۱
تایپ و تحریر با رایانه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول اجراء پروژه D9
عمران هامین آب
کارفرما جهاد کشاورزی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
اجرا دستگاه جوجه کشی و تشتک برقی
شرکت مهر فناوران تابش
تحت نظارت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست انبار
اسکلت فلزی عمران سازه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
document Qc
شرکت مهندسی همپا
پتروشیمی کرمانشاه
پروژه‌ها
۱۳۹۶
d9 آبرسانی تحت فشار
مسئول اجراء پروژه D9 در عمران هامین آب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
hse
مسئول اجراء پروژه D9 در عمران هامین آب
توضیحات