محمدرضا خرمیان

محمدرضا خرمیان

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
شرکت کیاموتورز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کاردانی معماری
ندارم
مدارک و گواهی‌نامه ها
معماری
۱۳۸۲
معماری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
13832057
تجارب کاری
۱۳۸۱ - ۱۳۹۷
مدیر فروش
شرکت کیاموتورز
نمایندگی فروش
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
رمان کافه شکلات
محمدرصا خرمیان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
مدیرت راهبردی
مدیر فروش در شرکت کیاموتورز
توضیحات
من محمدرضا خرمیان بیش ۱۰ سال در کار
Business
هستم ودر نمایندگی کیاموتوز به عنوان مدیر فروش و در شرکت اتاقتجارت ساینا به عنوان مدیریت راهبری بوده ام