رضا گودرزی

رضا گودرزی

کاردانی IT گرافیک

۰ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
فروش قطعات لوازم یدکی انواع خودرو
ایساکو
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اراک
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۸۰ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT گرافیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
فروش قطعات لوازم یدکی انواع خودرو
ایساکو
۱۳۸۰ اکنون
انجام کارهای گرافیکی
گرافیک
۱۳۸۰ اکنون
آتلیه عکاسی
عکاسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات