ارتین محمدی

ارتین محمدی

کاردانی مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی نور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نور
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی مکانیک
زبان ها
ارمنی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات