رسول احمدی

رسول احمدی

کارشناس حسابداری

۹ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
برنامه ریز
فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
برنامه ریز
فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
درحال حاضر برنامه ریزی و سرپرست تولید میباشم
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
شیشه سند بلاست فردین
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کافه کلاسه
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
بوفالوی سیاه
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
لوازم یدکی خودرو سایپا وایران خودرو
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ابزار یراق رونیکس
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
ایکیا
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سوپر شهران
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
سوپر مارکت صدف
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ارزش افزوده
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
معاملات فصلی
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
آموزش مالیاتی
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
آموزش حقوق ودستمزد
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
آموزش حسابداری
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
حسابداری بازار وکار
برنامه ریز در فراورده های لبنی خاتون گیلان ( دوغ سارا)
توضیحات
اتوماسیون مالی فروشگاه های بزرگ آموزش حسابداری واکسل ونرم افزار هلو نصب وراه اندازی