محمدامین همایونی زاده

محمدامین همایونی زاده

کارشناس حقوقی در گروه مشاورین املاک

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس حقوقی
گروه مشاورین املاک
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزش
مدیر برگزاری دوره های مربیگری در دانشگاه آزاد و رییس کمیته آموزش هیت والیبال استان خوزستان به مدت یکسال و رییس آموزش کمیته بدنسازی استان خوزستان به مدت ۶ ماه
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت کسب کار (MBA)
۱۳۹۹
۱۳۹۹
professional member ship approved
1611pr3884
۱۳۹۸
certificate
CT/115233
۱۳۹۸
oxford edu
ox768568904
europe academy
57811490
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناس حقوقی
گروه مشاورین املاک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات