علیرضا شفیعی

علیرضا شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
طراح
اتیه شهر
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار 3dmax
امیرکبیر
نرم افزار revit
امیرکبیر
نرم افزار lomiun
امیرکبیر
نرم افزار vray
امیرکبیر
نرم افزار ASD
امیرکبیر
نرم افزار safe&etabs
امیرکبیر
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
طراح
اتیه شهر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
سرپرست کارگاه
بناگران آبراک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات