غلامرضا برزو

غلامرضا برزو

مدیر تولید در کاسپین شیر کادوس

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
مدیر تولید
کاسپین شیر کادوس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
ایزو 17025
آزاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر تولید
کاسپین شیر کادوس
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات