بهزاد ضحاکی کیا

بهزاد ضحاکی کیا

کارشناسی ارشد برق الکترونیک

۰ارتباط ۳مهارت
همدان | اسدآباد
تکنسین خدمات
بیمارستان قائم (عج)اسداباد
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش مدارات مجتمع
دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
Plc درجه ۱ و ۲ مدرک wincc
فنی و حرفه ای همدان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تکنسین خدمات
بیمارستان قائم (عج)اسداباد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تکنسین فنی
شرکت سامسونگ
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
مهندسی پزشکی اماج درمان
پروژه‌ها
وات متر ac تک فاز تا محدوده 1kw
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره arm سریcortextm3در شرکت نوین تراشه تهران
توضیحات