دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

Kermanshah University of Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 17 درصد از البرز، 13 درصد از لرستان، 8 درصد از اصفهان، 4 درصد از تهران، 4 درصد از فارس، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از همدان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %