قاصدک اشکانی

قاصدک اشکانی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۴ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
فتوشاپ
آموزشگاه شهرداری اهواز
ربات مسیریاب دانشجویی
شرکت دانش بنیان روبوکسین اهواز
پروژه‌ها
تحلیل، طراحی و پیاده سازی وب سایت مدیریت کتابخانه های کشور
پایان نامه دوره کارشناسی
مهارت ها
| ۳نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات