مسعود پارسانژاد

مسعود پارسانژاد

تحلیل گر و برنامه نویس

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس وب
طرح و پردازش غدیر
کارشناسی مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
تحصیلات
مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
asp.net mvc
سماتک
۱۳۸۸
c# win app
سماتک
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
برنامه نویس وب
طرح و پردازش غدیر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات