مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1

مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1

1 Tehran Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1 در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1 در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1 در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی طب سنتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی اصلاح سبک زندگی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %