آرزو اسلامی نژاد

آرزو اسلامی نژاد

کارشناسی گرافیک

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارمند اداری
هلدینگ دنیلی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
homack
iran air
گریم
آموزشگاه معیربان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
هلدینگ دنیلی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی اداری
پتروکو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارمند فروش
آژانس هواپیمایی گردشگران دنیا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات