محمد بهرامی

محمد بهرامی

محقق- فارغ التحصیل دکتری تخصصی (Ph.D) آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات