رضا رزقی

رضا رزقی

کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات