میثم قمری

میثم قمری

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر قدس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناسی روانشناسی
لیسانس شیمی محض
دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس
پروژه‌ها
جداسازی فلزات سنگین
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تولید کربن فعال از درخت بلوط
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات