مهرداد رضایی

مهرداد رضایی

کاردانی برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | شهرضا
برقکار صنعتی
البرز
کاردانی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی برق الکتروتکنیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک icdl
منتظران شهرضا
گواهینامه رانندگی
اموزشگاه رانندگی توحید
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
برقکار صنعتی
البرز
بعدازاتمام تحصیل توانستم باکسب تجربه ی کاری درزمینه ی برق صنعتی دراین شرکت مهارت عملی خود را افزایش دهم.
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
فن ورز شبکه هوایی
برق ساختمان
توضیحات
فردی متکی برتوانایی خود علاقه ی زیاد به کسب تجارب بیشتر درزمینه ی برق صنعتی واتوماسیون صنعتی اشنایی باتجهیزات برق صنعتی نقشه خوانی برق طراحی مدارفرمان مونتاژ تابلوبرق بانک خازنی راه اندازی موتورهاوlogoوplcزیمنس سخت افزاری ونرم افزاری ............ شماره تماس 09130389512و09162392795