حامد نصری فرخد

حامد نصری فرخد

کارشناسی حسابداری

۶ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر مالی
شرکت برساز رویداد پارس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر مالی
شرکت برساز رویداد پارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر مالی
شرکت صنایع غذایی مزین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
گروه صنعتی آرایه چوب آترا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت حمل و نقل عدل ترابران توس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
حسابدار
شرکت صنایع ریخته گری رایمند مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابرس مالی
شرکت ارقام پویا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
حسابرس مالی
شرکت پارسیان حسابرس افق
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
1.آشنایی به تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (ارزش افزوده، معاملات فصلی، عملکرد)
2.آشنایی به تنظیم و تحریر دفاتر قانونی
3.آشنایی کامل به اکسل
4.آشنایی به استقرار سیستم انبار
5.آشنایی به استقرار سیستم حقوق و دستمزد
6.آشنایی به تهیه و تنظیم صورت های مالی