موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان

Khorasan Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 10 درصد از تهران، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از سمنان، 5 درصد از گلستان، 5 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۶۵%
۶۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT کاربردها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %