پیمان شیخ الاسلامی

پیمان شیخ الاسلامی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سقز
توزیع کننده و شبکه ساز
شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سقز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سقز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
توزیع کننده و شبکه ساز
شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات