دانشگاه آزاد اسلامی سقز

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

Islamic Azad University of Saghez

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سقز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سقز در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سقز در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 6 درصد از کرمانشاه، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سقز در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %