عین اله سپهری فر

عین اله سپهری فر

کارشناسی فوریت های پزشکی

۲ارتباط ۰مهارت
زنجان | ابهر
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی فوریت های پزشکی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات