رسا طیبی

رسا طیبی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۱۴ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات