حمید محمدرضایی ازندریانی

حمید محمدرضایی ازندریانی

کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

۱۴ارتباط ۴مهارت
همدان | ملایر
مدرس دانشگاه، در اقتصاد
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گواهی مقاله منطق فازی
دانشگاه جورجیا از کشور گرجستان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدرس دانشگاه، در اقتصاد
دانشگاه
۱۳۹۰ اکنون
صادرات مدیر فروش
الوند
۱۳۸۸ اکنون
حسابدار مدیریت
الوند
۱۳۸۷ اکنون
مدیر حسابهای شرکت
الوند سیلیس
۱۳۸۷ اکنون
مدیر حسابهای شرکت
الوند سیلیس
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۹
سیرتاریخی مکاتب اقتصادی
انتشارات فراگیر هگمتانه
۱۳۹۶-۰۹
تعادل عمومی واقتصاد رفاه
فراگیران سینا
۱۳۹۶-۰۵
اقتصاد کلان
انتشارات فراگیر هگمتانه
۱۳۹۶-۰۳
اقتصاد در گذر اندیشه های اقتصادی
فراگیر هگمتانه
۱۳۹۴-۱۰
تئوری رفتارمصرف کننده وتولید کننده
فراگیرهگمتانه
۱۳۹۴-۰۹
مبانی اقتصاد سنجی کاربردی
فراگیر هگمتانه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
شبکه عصبی سری های زمانی
شبکه عصبی پرسپترون چند لایه
الگوی منطق فازی
الگوی نرو فازی
توضیحات
نویسنده و بازاریاب