مهدی بیژن نیا

مهدی بیژن نیا

کارشناسی ارشد ICT مدیریت

۰ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دوگنبدان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات