زکیه شیخ بهایی

زکیه شیخ بهایی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
اجرا کننده
آژانس هواپیمایی
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
اجرا کننده
آژانس هواپیمایی
توضیحات
سفر به دو کشور ترکیه و دبی برای بازدید از هتل ها،شرکت در نمایشگاه برج میلاد تهران،مدیریت فنی بند ب آژانس هوایی،دوره های بازایابی و مدیریت،دوره های تحول کسب و کار،دوره کامپیوتر،دوره تدریس زبان انگلیسی،هنر بافتنی و تابلو حجم