سونیا اسدی

سونیا اسدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۱ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات