عباس احمدوند

عباس احمدوند

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | شهر قدس
حسابداری انبار،بهای تمام شده
شرکت کهن شیمی آریا (طبیعت میهن)
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
۲۱۴۷
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۱
حسابداری انبار،بهای تمام شده
شرکت کهن شیمی آریا (طبیعت میهن)
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
حسابدار
شرکت سنگ تراش ضامن ایرانیان
صدور اسناد مالی ،تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی .خرید فروش فصلی،حقوق دستمزد، تهیه لیست بیمه و مالیات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
فروش
شرکت مهدفال توس
فروش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت سامان نصب زاینده رود
حسابدار .
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
موسسه حسابدادی ارسس نوین
سرپرست مالی
توضیحات
مسلط به نرم افزار سپیدار.نرم افزار حسیب پرداز،نرم افزار شرق رایا ،حقوق دستمزد.صدور اسناد مالی،مسلط بر اظهارنامه مالیاتی،خرید فروش فصلی،تهیه و لیست بیمه و مالیات, تهیه وتنظیم دفاتر،بستن حسابها،اشنای کامل با بهای تمام شده.