دانشگاه آزاد اسلامی اهر

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

Islamic Azad University of Ahar

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
اهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۸۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 30 درصد از اردبیل، 15 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان غربی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
اردبیل
بیش از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱ %