مهداد کولاب

مهداد کولاب

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۸ارتباط ۷مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
شرکت نقشینه چاپ تبریز
کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
تحصیلات
دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
شرکت نقشینه چاپ تبریز
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
شرکت نقشینه چاپ تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
سرپرست انبار
شرکت نقشینه چاپ تبریز
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدیریت پروژه
زبان انگلیسی
نقشه خوانی صنعتی
برنامه نویسی کامپیوتر
توضیحات