دانشگاه آزاد اسلامی بافق

دانشگاه آزاد اسلامی بافق

Islamic Azad University of Bafgh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
بافق
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بافق در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بافق در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 14 درصد از خوزستان، 14 درصد از البرز، 9 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 9 درصد از کرمان، 5 درصد از چهارمحال و بختیاری، 5 درصد از گلستان، 5 درصد از فارس، 5 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بافق در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %