دانشگاه آزاد اسلامی خاش

دانشگاه آزاد اسلامی خاش

Islamic Azad University of Khash

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
خاش
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خاش در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خاش در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 18 درصد از خراسان رضوی، 9 درصد از البرز، 9 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 9 درصد از سایر استان ها، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خاش در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
دکترا MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %