یاسر ریگی

یاسر ریگی

کاردانی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
متخصص روابط عمومی
خرید وفروش اتومبیل
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی خاش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خاش
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
متخصص روابط عمومی
خرید وفروش اتومبیل
مهارت خوبی دارم در زمینه خرید وفروش اتومبیل با روابط عمومی بالا
مهارت ها
زبان ها
اردو | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات