دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

Islamic Azad University of Shahre Majlesi

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
مبارکه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 19 درصد از تهران، 16 درصد از خوزستان، 10 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از البرز، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی متالوژی ریخته گری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مواد سرامیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %