بهمن احمدپور

بهمن احمدپور

کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
سرپرست قسمت
ایران خودرو
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
۱۳۷۱ - ۱۳۷۳
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدارک مربوط به صنایع خودرو سازی 09123030469
شرکت ایران خودرو
09123030469
ایران خودرو
تجارب کاری
۱۳۷۷ اکنون
سرپرست قسمت
ایران خودرو
پروژه‌ها
۱۳۹۶
راه اندازی خط تولید خودروی پیکاپ
سرپرست قسمت در ایران خودرو
مهارت ها
دوره های آموزشی
دوره های مربوط به شغلم
سرپرست قسمت در ایران خودرو
توضیحات