ابراهیم اسدی

ابراهیم اسدی

کارشناسی برق ابزار دقیق

۲۸ارتباط ۵مهارت
خوزستان | ایذه
تعمیر و نگهداری برق
شرکت فراب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهارت های plc
۱۳۹۴
مهارت های plc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
930665027
فن ورز پست های توزیع
فن ورز پست های توزیع
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
تعمیر و نگهداری برق
شرکت فراب
بهره برداری نیروگاه های برقی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
ناظر
شرکت سبزه زار میداود
مهارت ها
| ۱۶نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانمحمد حسن پورنبی اله گودرزیمهدی ابراهیمی
| ۱۶نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانمحمد حسن پورنبی اله گودرزی
| ۹نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانمحمد حسن پورنبی اله گودرزی
| ۱نفر
مسلم نوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در موضوعات تخصصی برق مانند plc به صورت عملی وبا نرم افزار Siemens SIMATIC STEP
دوره های
اشنایی با تابلو های صنعتی و مونتاژ تابلوهای برق
آشنایی با سیستم های مانیتورینگ
آشنایی انواع اینورتر و درایو های siemense
پستهای پکیج و روش انتخاب آن
آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
آشنایی با تابلو های سویچگیر(unisafe)
کالیبراسیون عمومی
انواع فلومتر