دانشگاه فنی حرفه ای اهواز

دانشگاه فنی حرفه ای اهواز

Technical and Vocational University of Ahvaz

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 12 درصد از تهران، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از لرستان، 6 درصد از سایر استان ها، 6 درصد از اصفهان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۶۵%
۶۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %