اسماعیل اسدی

اسماعیل اسدی

کارشناسی مکانیک -طراحی و نقشه کشی صنعتی

۴ارتباط ۱۶مهارت
خوزستان | ایذه
طراحی و مهندسی معکوس مخازن
کیمیا تراش جنوب
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
خانه مهندسین جوان
catia
۱۳۹۵
catia
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۹۲۰۲۰۴۵۸۶۰
ICDL1
۱۳۹۴
ICDL1
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
۹۲۱۶
ICDL2
۱۳۹۴
ICDL2
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
۹۴۱۳
SOLIDWORKS
۱۳۹۳
SOLIDWORKS
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۹۲۰۲۰۴۵۸۶۰
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
طراحی و مهندسی معکوس مخازن
کیمیا تراش جنوب
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سرکارگر
شرکت سبزه زار میداود
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس دفترفنی
پالایشگاه NGL3200 اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس دفترفنی
پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات