دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت

دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت

Technical and Vocational University of Marvdasht

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
مرودشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 17 درصد از فارس، 17 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %