شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

Isfahan Science and Technology Town

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 14 درصد از یزد، 14 درصد از هرمزگان، 14 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %