مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی

مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی

Center of Applied Science and Technology AT

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
علمی و کاربردی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 14 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۷۶%
۷۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۸%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۲۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی امور گمرکی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مدیریت کسب و کار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۱%
۴۱ %