ابراهیم کولیوند

ابراهیم کولیوند

کارشناسی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۳مهارت
ایلام | آبدانان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق صنعتی
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
برقکاری تجاری اداری در حد متوسط