موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان

Deylaman Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
لاهیجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 23 درصد از تهران، 18 درصد از البرز، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از مازندران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %