موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز

Shiraz Art Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 18 درصد از گیلان، 9 درصد از لرستان، 9 درصد از هرمزگان، 9 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی معماری راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی علوم ارتباطات خبرنگاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال انیمیشن
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %