محدثه خانی

محدثه خانی

کارشناسی مهندسی عمران

۴ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
پروژه‌ها
پروژه دانشجویی سازه های بتنی
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات