لطف اله صحرایی

لطف اله صحرایی

کارشناسی ارشد عمران سازه

۰ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | گیلانغرب
ناظر پروژه
مهندسین مشاور آئین تدبیر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
ناظر پروژه
مهندسین مشاور آئین تدبیر
ناظر ابنیه اسکلت فلزی با زیر بنای 5000متر مربع
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
ناظر پروژه
مهندسین مشاور بهار آب پژوه
ناظر مقیم انتقال آب شرب با لوله پلی اتیلن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
سرپرست
ذی بال
سرپرست کارگاه انتقال آب با لوله فلزی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
سرپرست
مسکن مهر گیلانغرب
پروژه مسکن مهر بعنوان سرپرست مسکن مهر گیلانغرب تحت نظارت بنیاد مسکن شهرستان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
مربی
آموزش فنی و حرفه ای گیلانغرب
بعنوان مدرس مهارتهای ساختمانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات