حسین باقری

حسین باقری

کارشناسی IT مهندسی نرم افزار

۱ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
حسابدار وطراح نرم افزار برای شرکت
شرکت مرصاد پلاستیک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار وطراح نرم افزار برای شرکت
شرکت مرصاد پلاستیک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کمک حسابدار
گیتی افروز
هرچند درزمینه برنامه نویسی کاملا حرفه ای هستم .بدلیل دانستن برنامه هلو درآنسال حسابدار بودم.وبمدت 9سال هم در زمینه های مذکور برنامه نویسی میکنم
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
برنامه نویس
آزاد