دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

Islamic Azad University of Kermanshah

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از کرمانشاه، 15 درصد از تهران، 6 درصد از البرز، و ۱۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۹%
۶۹%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۵%
۱۵%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۱%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۲۸%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۷%
۵۷ %