شهاب نیک وند

شهاب نیک وند

حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی اتاق عمل علوم پزشکی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات